Sverigedemokraterna Lilla Edet | Vi prioriterar Lilla Edet på riktigt

Sverigedemokraterna Lilla Edet – Startsida

Välkommen till Lilla Edets snabbast växande parti!

Vi prioriterar Lilla Edet – på riktigt!

Vi drivs av ett genuint engagemang för vår kommun och vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Det finns mycket vi vill förändra i Lilla Edet, många utav problemen måste angripas kommunalt såväl som nationellt. Men med tålamod och ett målmedvetet engagemang kan vi skapa en bättre kommun.  Här kan du läsa om fyra frågor särskilt viktiga för oss:

En välfärd värd varje skattekrona

En välfärd värd varje skattekrona innebär en välfärd du som invånare kan känna dig stolt över. En välfärd som fokuserar på vård- skola & omsorg framför kulturelitens projekt som bara kommer en liten del av invånarna till gagn.

Ett levande näringsliv

Småföretagare och näringslivet är en viktig kugge för att hela kommunen ska leva. Utöver fler jobb gynnar det kommunens fritids- och föreningsliv. Vi prioriterar ett bra företagsklimat i hela Lilla Edet.

Seriös migrationspolitik

Regeringen tvingar med bosättningslagen kommuner att ta emot migranter, detta är något vi inte tänker lägga oss platt inför. Vi vill utmana lagstiftningen och försvåra mottagande av migranter som påtvingats kommunen. Vi har inte råd att försörja migranter när vår egen kommunala ekonomi blöder.

Kommunen – en god arbetsgivare

Vi vill satsa på personalen som arbetar på golvet i kommunens verksamheter. Vi anser att heltid som norm är en självklarhet och vi vill utveckla ledarskapet i kommunen från politiker- till chefsnivå. I vårt Lilla Edet satsar vi på kompetensutveckling istället för utlasningar och hög personalomsättning.

Läs mer om vad vi vill

    

Senaste nytt